En plats som tar dig närmare naturen

Camp Lygnevi

Allt började år 2019

En unik plats


Sätila sand

Sätila är en tätort i Marks kommun i sydvästra Västergötland. Den ligger vid Storåns utlopp vid sjön Lygnern. Unikt boende nära naturen med en växande population med aktivt liv.

Syfte & mål

Vi vill skapa den naturliga mötesplatsen för motion och rekreation genom att bredda utbudet av aktiviteter för såväl invånare i närområdet som turister.

Camp Lygnevi

Sätila SK har tillsammans med Byalaget, brygg-gruppen och Hälsohuset beviljats bidrag från Leader Sjuhärad! Bidragen skall gå till att utveckla området runt Lygnevi och vi har valt att kalla projektet Camp Lygnevi.

Sätila är en by med ca 3500 invånare som idag saknar en naturlig samlingsplats där gamla och unga kan umgås genom fysisk, avgiftsfri aktivitet. Genom Camp Lygnevi skall platsen stärkas som den naturliga utgångspunkten för spontan motion och rekreation i området. Genom att erbjuda olika aktiviteter från samma utgångsplats är målet att förena generationer och skapa liv och rörelse i området.

Möjligheter till sport och rekreation

Projektet kommer att ge oss flera möjligheter. Ett sportotek med utlåning av redskap till olika typer av strandaktiviteter, kajakuthyrning, en discgolfbana och ett fast vindskydd är exempel på det som ska genomföras i projektet. Syftet är att göra platsen attraktiv för såväl invånare som besökare/turister. Projektet genomförs i samverkan mellan ideella föreningar i Sätila, där Sätila sportklubb är den aktör som kommer ansvara för utlåningen och uthyrningen.

Vattensport
Kajak och kanot
Fiske
Discgolf
Vandring
Cykling
Friluftsaktiviteter
Aktvitetsbana
Streetbasket
Sagostig