Författare: fredrik

Nu är vi igång!

Sätila SK har tillsammans med Byalaget, brygg-gruppen och Hälsohuset beviljats bidrag från Leader Sjuhärad!
Bidragen skall gå till att utveckla området runt Lygnevi och vi har valt att kalla projektet Camp Lygnevi. Nedan finns en beskrivning av projektet från Leaders pressmeddelande.

Vill du vara med i projektet?
Kontakta Joakim Ekberg 0706-858148 och Fredrik Andersson 0766-311421


Camp Lygnevi
Sätila är en by med ca 3500 invånare som idag saknar en naturlig samlingsplats där gamla och unga
kan umgås genom fysisk, avgiftsfri aktivitet. Det här vill sökanden ändra på genom att skapa Camp
Lygnevi som ska förstärka platsen som den naturliga utgångspunkten för spontan motion och
rekreation i området. Genom att erbjuda olika aktiviteter från samma utgångsplats är målet att förena
generationer och skapa liv och rörelse i området.

Ett sportotek med utlåning av redskap till olika typer av strandaktiviteter, kajakuthyrning, en
discgolfbana och ett fast vindskydd är exempel på det som ska genomföras i projektet. Syftet är att
göra platsen attraktiv för såväl invånare som besökare/turister. Projektet genomförs i samverkan
mellan ideella föreningar i Sätila, där Sätila sportklubb är den aktör som kommer ansvara för
utlåningen och uthyrningen.